Välkommen till

FIRETECH

Tjänsteraffärsidé

FireTech Engineering erbjuder rådgivning inom brandskydd och släcksystem samt utför SBF-besiktningar av brandlarm och släcksystem. FireTech prioriterar hög tillgänglighet, korta svarstider och trevligt bemötande. Vi försöker alltid presentera kostnadsoptimerade och leverantörsoberoende lösningar som fungerar för myndigheter, fastighetsägare och hyresgäst under objektets hela livslängd.

Företaget erbjuder snabba svar om brandskydd, hjälp med tolkning av bygglagstiftningen, kundanpassade brandtekniska lösningar, släcksystemsprojektering, besiktning sprinkleroch brandlarm, riskanalyser, systematiskt brandskyddsarbete, utbildning samt projektledning i brandskyddsprojekt.

Vår styrka som samarbetspartner är att företaget har avdelningar för brandsäkerhet, brandlarm, släcksystem och besiktning vilket ger oss en unik ställning som helhetsleverantör av brandskyddsrådgivning.

FireTech är sedan ett flertal år certifierade för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001 samt som besiktningsfirma enligt SBF inom brandlarm, sprinkler, vattendimma, gassläck och utrymningslarm med talat meddelande.

VERKSAMHETSPOLICY

FireTech Engineering AB ska vara en attraktiv arbetsgivare genom konkurrenskraftig lönesättning, stor frihet under ansvar och bra möjligheter till personlig utveckling. Vi ser det som viktigt att leverera brandsäkerhetsrådgivning som är tillverkar- och produktoberoende. Vårt oberoende ser vi som mycket viktigt i en bransch med tunga ansvarsfrågor och lagstiftning med stort tolkningsutrymme.

Medarbetarna på FireTech ska vara lyhörda och ha en fortlöpande dialog med kunden där vi vill uppfattas som en kompetent och effektiv samarbetspartner där varje leverans ska vara en referens för framtida beställningar. Vi anser att en jämn könsfördelning skapar bra förutsättningar för detta.

FireTech ska tillgodose kundernas förväntningar genom att varje medarbetare alltid utmanar praxis för att kunna leverera den mest attraktiva och kostnadseffektiva produkten.

FireTech ska ha en positiv indirekt miljöpåverkan i vårt förebyggande brandskyddsarbete i kunduppdragen. Utöver det ska vi i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till gällande lagar och krav samt eftersträva ständiga förbättringar.