Utbildningar

FireTech kan erbjuda utbildningar i ett flertal former inom brandskydd. Vi har gentemot våra kunder haft utbildningar inom brandskydd enligt BBR, brandskydd i byggprocessen och mycket mer.

FireTech kan även erbjuda utbildningar av anläggningsskötare för brandlarms- och sprinkleranläggningar.

KONTAKTFORMULÄR